Wat is de regelgeving?

Welke regelgeving is er en welke vergunning heb je nodig voor het bouwen van een TinyBlokHouse?
Om met een Tiny House op wielen de weg op te gaan zijn er regels en voorwaarden opgesteld door het RDW.
Zo mag een Tiny House niet breder dan 2.55 meter, niet hoger dan 4.00 meter en niet langer dan 12.00 meter en in
combinatie met wagen max. 18 meter zijn en het gewicht, inclusief aanhanger maximaal 3.500 kg. Hiervoor is wel een BE rijbewijs vereist. Hier is de link naar de wetgeving.

Wil je een TinyBlokHouse kopen of verbouwen, dan is het verstandig om je eerst goed te laten informeren over de regelgeving voor het verkrijgen van een vergunning. Want, mag je op de aangekochte bouwgrond wel een TinyBlokHouse bouwen? Ook zul je met de regelgeving voor de technische aspecten rekening moeten houden.

Bij het kopen van een TinyBlokHouse kies je bewust voor de vrijheid van klein wonen, voor minder consumeren en meer duurzaam leven.

Bouwbesluit Tiny Houses
Voor het bouwen van Tiny Houses moet je voldoen aan het bouwbesluit 2012 voor eengezinswoningen. Dit houdt in dat de bouwvoorschriften nageleefd moeten worden. In dit bouwbesluit zijn minimumeisen geformuleerd waaraan je bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.

Daarnaast is er een gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit 2012 die de mogelijkheid biedt om van de prestatie-eisen af te wijken. Uiteraard moet dit goed onderbouwd zijn. Daarbij moet je aanneembaar maken dat deze afwijkingen de veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieuprestaties niet in gevaar te brengen.

Zowel het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening, de welstandsnota als het bestemmingsplan verdwijnen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan, de welstandsnota en de bouwverordening en treedt vooralsnog in werking op 1 januari 2022.

Nieuwe Omgevingswet voor bouwgrond of kavel Tiny Houses
Deze nieuwe Omgevingswet beoogd transparantere beleidsvoering en minder regels. Of dit in praktijk zo gaat uitwerken is nog afwachten. Het aanvragen voor een vergunning voor een Tiny House zou eenvoudiger moeten worden.

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat alle bestaande bestemmingsplannen per gemeente tot één omgevingsplan worden samengevoegd. Binnen de gemeente kunnen nu meerdere bestemmingsplannen zijn, per dorpskern, bedrijventerrein, buitengebied, wijk, etc. In de nieuwe Omgevingswet worden alle geldende bestemmingsplannen en beheers verordeningen samengevoegd tot één omgevingsplan.

De nieuwe omgevingswet is uitgebreider dan de huidige bestemmingsplannen. Het bevat veel regels voor de fysieke leefomgeving. Er worden diverse bepalingen opgenomen die voorheen elders beschreven stonden. Dus ook regels over ligplaatsen van Tiny Houses op het water (floating houses) staan in de nieuwe omgevingswet. Maar ook de regels over inritten, monumenten, infrastructuur, watersystemen, bodem, lucht, natuur en cultureel erfgoed.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen alle bestemmingsplannen van rechtswege worden omgezet in omgevingsplannen. Gemeenten krijgen vervolgens tot 2029 de tijd om een definitief omgevingsplan op te stellen.

De wetgever heeft bij de Invoeringswet Omgevingswet gekozen voor een beoordeling in twee gedeelten:

Vergunning: Omgevingsvergunning aanvragen voor Tiny Houses 
Voor het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een Tiny House moet je aantonen dat je voldoet aan de minimale wettelijke voorschriften. Bij bouw-, verbouw- van je Tiny House moet er hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Deze wettelijke bepalingen zorgen ervoor dat er geen gevaar of ander ongemak ontstaat voor de bewoners, gebruikers en de omgeving.

Als je de vragen van een omgevingsvergunning doorloopt kom je vanzelf alle onderwerpen tegen die van belang zijn voor een vergunning aanvragen voor een Tiny House. Deze zijn niet altijd even simpel te beantwoorden, een goede voorbereiding is wel noodzakelijk.

Alle benodigde gegevens kun je beter bij de hand hebben, denk hierbij aan: adresgegevens, kadastrale nummers en plattegrond van het perceel. Deze zijn op te vragen bij het kadaster. Er worden ook specifieke vragen gesteld over afmetingen en inhoud van het te bouwen Tiny House, de materialen die gebruikt worden, de kleurstelling etc.

 Je vraagt de vergunning voor een Tiny House aan via Omgevingsloket online. De omgevingsvergunning voor Tiny Houses wordt afgegeven door het college van burgemeester en wethouders. De gemeente toetst de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit voor het Besluit bouwwerken leefomgeving. En de omgevingsvergunning voor de omgevingsplan activiteit aan het omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan).

Bestemmingsplan (later omgevingsplan)
Ten eerste moet er voldaan worden aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Voor aankoop van bouwgrond of een kavel voor een Tiny House is dit erg belangrijk. Voor het plaatsen of bouwen van een Tiny House, voor permanente bewoning, heb je grond of kavel nodig met de bestemming “wonen”.

Je kunt het bestemmingsplan bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en eventueel op papier in het gemeentehuis.

Technische bouwaspecten voor een vergunning van een Tiny House
Het kan voor een Tiny House bouwer een hele uitdaging zijn om aan alle eisen te voldoen.  Een Tiny House vergt heel anders denken. Het verkrijgen van een vergunning is best moeilijk. Duurzaam en efficiënt, klein bouwen. Dit is nog geen concept waar in de omgevingsvergunning rekening mee is gehouden.

Het goed isoleren van een klein huis heeft niet dezelfde materialen en normen nodig dan het isoleren van een veel grotere huis. Dikke en zware isolatiematerialen zijn niet handig in een mobiele kleine ruimte.

Ook wie via een losse ladder zijn slaapvide op wil klimmen loopt tegen de regels aan: een vaste trap is verplicht.

Het is heel erg afhankelijk van de lokale politieke houding hoe men deze afwijkingen beoordeeld. Is er al veel gelobbyd bij de politiek, is er gedragenheid voor anders wonen of juist niet.

Voorbereiding voor het kopen of bouwen van een Tiny House
Laat je dus goed informeren bij de gemeente of er grond beschikbaar is voor het bouwen van een klein huis. Informeer welke regelgeving van toepassing is voor het bouwen voor een Tiny House in jouw gemeente. Ga met ze in gesprek en maak ze deelgenoot van jouw plannen.

Maar laat je daarnaast ook informeren over toekomstige projecten. Bij veel gemeentes staat het bouwen van Tiny Houses op de agenda. Echter komt het mondjesmaat van de grond. Zie hiervoor “Tiny Houses en woningnood“. Daarnaast zijn er misschien mogelijkheden om op agrarische grond een Tiny House te bouwen. Voor het bouwen van Tiny Houses op eigen grond als mantelzorgwoning gelden er andere (minder strenge) regelgevingen.

Nieuwe Omgevingswet een oplossing voor Tiny Houses?
Veel gemeenten zijn bezig met de nieuwe omgevingsvisie. De komende jaren moet in elke gemeente een nieuwe omgevingswet klaar zijn die veel regelgeving bundelt. Hierdoor vervallen 26 wetten die gaan over de fysieke leefomgeving heel en worden beschreven in de nieuwe Omgevingswet. Hierdoor zou het overzichtelijker moeten worden en meer flexibel.

Deze nieuwe Omgevingsvisie biedt waarschijnlijk mogelijkheden voor Tiny Houses. Laat je dus goed informeren bij de gemeente waar jij je Tiny House wilt laten plaatsen. Welke regelgeving voor bouwgrond voor een Tiny House van toepassing is en wat komt er in de toekomst.